ISPRO - Internet Solutions

ISPRO - Internet Solutions

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

New blog articles detected

  • Systemy Big Data i Internet of Things

    Internet of Things (Internet rzeczy, IoT) opisuje koncepcję, której twórcą był Kevin Ashton. Oznacza ona ekosystem, gdzie przedmioty komunikują się  z komputerami przez sensory. Rozwój dostępu do sieci sprawił, że idea ta zyskała uznanie wśród firm i jest wskazywana jako jeden z najważniejszych punktów rozwojowych światowej gospodarki. IoT znalazło wiele zastosowań, poczynając od miniaturowych dod...

ISPRO - Internet Solutions

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Shall we increase our level of intimacy?

41,890,771 ideas and insights to help you find what’s next.

Log in Sign up

Shall we increase our level of intimacy?

41,890,771 ideas and insights to help you find what’s next

Create Free Account

Already a user?  Log in