Advicero Tax

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 weeks ago

New blog articles detected

 • E-commerce – skomplikowane obszary podatkowe

  Obserwując branżę e-commerce można zauważyć, że rynek ten ma w Polsce spory potencjał. Zgodnie z badaniami jest on jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Potwierdza to trend otwierania przez sklepy stacjonarne internetowych platform służących do sprzedaży online. Specyfika sprzedaży online powoduje potencjalnie większe możliwości nadużyć niż tradycyjny handel. W związku z powyższ...

 • Raport: E-commerce pod lupą fiskusa.

  Raport: E-commerce pod lupą fiskusa. Najtrudniejsze kwestie podatkowe w handlu elektronicznym. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce według badań Gemius oraz Izby Gospodarki Elektronicznej. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu dogonimy wkrótce najbardziej rozwinięte kraje europy. Eksperci Advicero opracowali raport przybliżający najbardziej skomplikowane podatkowe i księgo...

 • Kontrole podatkowe w 2017 r. – Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalona 16 listopada 2016 r. przez Sejm została podpisana przez Prezydenta 1 grudnia 2016 r. Zmiany proponowane w tej ustawie od dłuższego czasu były przedmiotem dyskusji i wzbudzały wiele emocji, w szczególności wśród przedstawicieli władz skarbowych. Teoretycznie nowe przepisy dotyczące kontroli podatkowych powinny wejść w życie wraz z początkiem marca...

 • Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

  W parlamencie trwają obecnie prace nad zmianą zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z planowanymi zmianami wybrane fundusze inwestycyjne otwarte będą mogły wciąż korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także niektórych funduszy otwartych, przewidywane zmiany mogą być mniej korzystne. Zgodnie z...

 • Kontrole cen transferowych

  W ciągu ostatnich kilku lat, Ministerstwo Finansów (MF) oraz organy podatkowe w ramach postępowań kontrolnych koncentrowały się głównie w obszarze rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Obecnie (począwszy od 2016 r.) jednym z priorytetów administracji skarbowej stała się tematyka cen transferowych, co potwierdzają liczne komunikaty MF w tej sprawie. Przykładowo, w opinii z 18 grudnia 2015 […] Artyk...

 • Kiedy fiskus może rozpocząć kontrolę bez zapowiedzi ?

  Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje co do zasady po uprzednim zawiadomieniu kontrolowanego przez organ kontroli. Przynajmniej na 7 dni przed planowaną datą kontroli, firmie dostarczane jest upoważnienie do jej przeprowadzenia. W praktyce często zdarza się również, że kontrolujący pojawiają się w siedzibie podatnika osobiście w celu wręczenia osobom uprawnionym do reprezentacji spółki zawi...

 • Ministerstwo Finansów o kontrolach podatkowych

  W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów pochwaliło się efektywnością działań Kontroli Skarbowych i zgodnie z jej ustaleniami w tym roku dzięki tymże działaniom ponad 1,5 mld zł pozostało w polskim budżecie (w porównaniu z 870 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku). Przyczyn takich wyników, według oceny Ministerstwa Finansów, należy szukać w lepszym typowaniu do kontroli […] Artykuł Minister...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 months ago

New blog articles detected

 • Rozliczenie prosumentów a akcyza

  Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., zmieniającą ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i poz. 2365 i z 2016 poz. 925; dalej: ustawa o OZE) wprowadzono nowe zasady rozliczania przez prosumentów produkowanej przez nich energii. W świetle nowych regulacji powstała wątpliwość, jak to rozliczenie powinno […] Artykuł Rozliczenie prosumentów a akcyza pochodzi z ser...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 months ago

New blog articles detected

 • Pełnomocnik traci na VAT od opłat na rzecz klientów

  W najnowszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 13 lipca 2016r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.193.2016.3.MJ), organy podatkowe rozstrzygnęły kwestię potencjalnego opodatkowania podatkiem VAT zwrotu kosztów ponoszonych przez kancelarie prawne na rzecz klientów i w ich imieniu. W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia prawnik świadczący usługi na rzecz osób fizycznych w za...

 • 15-procentowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych

  5 września 2016 r. po uwzględnieniu poprawek Senatu została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT), która wprowadza m.in. obniżoną 15-procentową stawkę CIT. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy stawka ta ma umożliwić rozwój małych firm oraz prowadzić do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków. Ponadto stawka ta nie będzie obowiązywać względem j...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 months ago

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in