Advicero Tax

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 months ago

New blog articles detected

  • Rozliczenie prosumentów a akcyza

    Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., zmieniającą ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i poz. 2365 i z 2016 poz. 925; dalej: ustawa o OZE) wprowadzono nowe zasady rozliczania przez prosumentów produkowanej przez nich energii. W świetle nowych regulacji powstała wątpliwość, jak to rozliczenie powinno […] Artykuł Rozliczenie prosumentów a akcyza pochodzi z ser...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

New blog articles detected

  • Pełnomocnik traci na VAT od opłat na rzecz klientów

    W najnowszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 13 lipca 2016r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.193.2016.3.MJ), organy podatkowe rozstrzygnęły kwestię potencjalnego opodatkowania podatkiem VAT zwrotu kosztów ponoszonych przez kancelarie prawne na rzecz klientów i w ich imieniu. W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia prawnik świadczący usługi na rzecz osób fizycznych w za...

  • 15-procentowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych

    5 września 2016 r. po uwzględnieniu poprawek Senatu została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT), która wprowadza m.in. obniżoną 15-procentową stawkę CIT. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy stawka ta ma umożliwić rozwój małych firm oraz prowadzić do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków. Ponadto stawka ta nie będzie obowiązywać względem j...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Shall we increase our level of intimacy?

41,861,881 ideas and insights to help you find what’s next.

Log in Sign up

Shall we increase our level of intimacy?

41,861,881 ideas and insights to help you find what’s next

Create Free Account

Already a user?  Log in