School of Human Nature

School of Human Nature

New page description detected.

  • New: Poslání občanského sdružení (SHN) je podpora aktivit vedoucích k intenzivnímu kontaktu člověka s přírodou. Osvěta v oblasti ekopsychologie a aplikace v praxi. Výchova k poznávání tradic našich předků a využití jejich potenciálu pro dnešní generace. Smíření a komunikace mezi generacemi a různými národy. Výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivci a relevantními partnery z ČR a zahraničí. Vytváření a posilování vzájemných vztahů a zodpovědnosti mezi jednotlivcem a komunitou.
School of Human Nature

New page title detected.

  • New: SCHOOL OF HUMAN NATURE

Shall we increase our level of intimacy?

38,892,910 ideas and insights to help you find what’s next.

Log in Sign up

Shall we increase our level of intimacy?

38,892,910 ideas and insights to help you find what’s next

Create Free Account

Already a user?  Log in