School of Human Nature

School of Human Nature

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 4 months ago

New page description detected.

  • New: Poslání občanského sdružení (SHN) je podpora aktivit vedoucích k intenzivnímu kontaktu člověka s přírodou. Osvěta v oblasti ekopsychologie a aplikace v praxi. Výchova k poznávání tradic našich předků a využití jejich potenciálu pro dnešní generace. Smíření a komunikace mezi generacemi a různými národy. Výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivci a relevantními partnery z ČR a zahraničí. Vytváření a posilování vzájemných vztahů a zodpovědnosti mezi jednotlivcem a komunitou.

School of Human Nature

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 4 months ago

Shall we increase our level of intimacy?

41,865,599 ideas and insights to help you find what’s next.

Log in Sign up

Shall we increase our level of intimacy?

41,865,599 ideas and insights to help you find what’s next

Create Free Account

Already a user?  Log in