ISR - Institute for Strategic Solutions

ISR - Institute for Strategic Solutions

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

ISR - Institute for Strategic Solutions

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 weeks ago

New blog articles detected

  • Boj za predsednika države: Po Vučiću Vučić?

    Volilno telo v državi je razdeljeno na dva dela – na pristaše modernih strank in volivce starega režima. Oba bloka lahko računata na okrog 2,4 milijona glasov (6,7 milijonov prebivalcev Srbije ima volilno pravico). Prehod iz enega bloka v drugega je praktično nemogoč, zato se volitve v Srbiji osredotočajo na veliko tistih, ki ne pripadajo […]

ISR - Institute for Strategic Solutions

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

  • Strategic Foresight 2017: Bolj stabilno gospodarsko in izzivov polno družbeno-politično okolje

    Inštitut za strateške rešitve bo letos že peto leto zapored izdal publikacijo, v kateri bodo izpostavljene ključne ekonomske premise v Sloveniji in njeni geostrateški soseščini. V srčiko letošnjega letnega predvidevanja smo umestili populizem, Njegove različne pojavne oblike, izredna prilagodljivost in nepredvidljivost opozarjajo na napačno naslavljanje težav, s katerimi se svet sooča. Strategic F...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in