Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

  • Kto może być autorem Raportu OOŚ?

    1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej w skrócie ustawą ooś. Zmiany... Czytaj dalej → Post Kto może być autorem Raportu OOŚ? pojawił się poraz pierwszy w Ambiens Blog.

  • VIII seminarium „Energetyka wiatrowa Dzisiaj i Jutro” – podsumowanie

    Zapraszamy na podsumowanie Organizatora (dr Barzyk Consulting) „VIII-ej edycji Seminarium Energetyka wiatrowa dzisiaj i jutro”. Po raz kolejny raz mieliśmy jako Ambiens przyjemność gościć na tej ciekawej i merytorycznej imprezie. Michał Kaczerowski, wśród innych znakomitych wystąpień, opowiedział o problematyce Ustawy... Czytaj dalej → Post VIII seminarium „Energetyka wiatrowa Dzisiaj i Jutro” – p...

Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 months ago

New blog articles detected

  • Inwestycje w odnawialne źródła energii

    W ostatnim czasie w sektorze odnawialnych źródeł energii uchwalono głośno komentowane przez branże regulacje prawne. 16 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określana potocznie, jako “Ustawa odległościowa”... Czytaj dalej → Post Inwestycje w odnawialne źródła energii pojawił się poraz pierwszy w Ambiens Blog.

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in