Alfame Systems Oy

Alfame Systems Oy

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 weeks ago

New blog articles detected

 • Oletko jo siirtänyt tehottomat rutiinityöt ohjelmistoroboteille?

  Ohjelmistorobotisaatio ja sen vaikutus liiketoiminnan tehostamiseen on noussut suosituksi puheenaiheeksi viime aikoina, mutta siltikään ei ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetä jokaisessa yrityksessä niin paljon kuin mahdollisuutta olisi. Vaikka teknologian kehittyminen on arkipäiväistynyt ja yrityksissä osataan vaatia tietojärjestelmiltä aiempaa enemmän, tehdään yrityksissä silti valtava m...

Alfame Systems Oy

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • UI ja UX - mitä eroa?

  Digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana hurjaa vauhtia ja samalla vaatimukset niitä kohtaan ovat kasvaneet. Tarjolla on valtava määrä erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, ja valta niiden valitsemisesta on siirtynyt asiakkaalle. Enää ei riitä, että käyttöliittymä toimii tehokkaasti, vaan palvelun tulee olla lisäksi miellyttävä käyttää, tyylikäs sekä helppokäy...

 • Mikä rooli integraatiolla on käyttökokemuksen muodostumisessa?

  Yleisesti integraatiolla tarkoitetaan ohjelmistojen tai järjestelmien toisiinsa liittämistä. Päivittäinen työnteko tehostuu, kun tietoja ei tarvitse koostaa manuaalisesti useista eri lähteistä, vaan data monistuu kaikkiin tarvittaviin taustajärjestelmiin automaattisesti. Integraatiotarpeen voi herättää vaikkapa liiketoiminnallinen vaatimus saada tieto siirtymään ajantasaisesti toiminna...

 • Mistä muodostuu hyvä käyttökokemus? 4 tekijää

  Käyttökokemus (UX, User Experience) on käsitteenä hyvin laaja, mutta yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan kokonaisvaltaista tunnetta tuotteen tai palvelun käyttämisestä. Enää ei riitä, että käyttöliittymä toimii tehokkaasti, vaan palvelun tulee olla paitsi miellyttävä ja helppo käyttää, mutta myös visuaalisesti tyylikäs. Panostaminen käyttökokemukseen kannattaa, sillä onnistuessaan...

 • Käyttövaltuuksien hallinta - 4 hyötyä liiketoiminnalle

  Näin digitalisaation aikana yritysten tietoturvan merkitys korostuu, kun käytössä on valtava määrä erilaisia järjestelmiä. Oleellinen osa tietoturvaa on käyttövaltuuksien hallinta (IdM, Identity Management), jolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan teknologista tai teknistä prosessia, jossa yksittäisten henkilöiden tai käyttäjien sähköisen identiteetin oikeudellisuus varmistetaan. Käyt...

 • Innovaatioseteli mahdollistaa kasvun ja kehityksen

  Tekes on julkaissut tänä syksynä mikro- ja pk-yrityksille suunnatun 5000 euron arvoisen innovaatiosetelin. Rahoituksen tavoitteena on kannustaa myös pieniä yrityksiä testaamaan uusia tuotteita ja palveluita sekä mahdollistaa innovaatioiden suunnittelu ja kehittäminen.  Innovaatiosetelin käyttökohteeksi soveltuvat esimerkiksi innovaatioprojektien valmistelut, erilaiset kokeilut, tuote-...

 • Liikaa työtä Excelissä - integraatio järkevöittää työntekoa

  Tuntuuko, että liian usein kopioit tietoa yhdestä järjestelmästä, muokkaat sitä ja sijoitat toiseen järjestelmään? Vievätkö turhat rutiinit aikaa tärkeämmältä työajalta? Onko Excel keskeinen osa yrityksesi liiketoimintaa? 

 • Järjestelmäintegraatio tehostaa toimintaa - 3 integraation hyötyä liiketoiminnalle

  Yritykset ovat täynnä erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka ovat liiketoiminnalle välttämättömiä työkaluja. Informaation ja datan hyödyntäminen sujuvasti yhteistoiminnassa näiden järjestelmien välillä osoittautuu kuitenkin usein haasteelliseksi. Tiedon hyödyntäminen vaatii paljon manuaalista työtä, joka vie aikaa ja on usein virheille altista. Ratkaisuna järjestelmien yhteentoi...

 • Väärinkäytöksistä ilmoittaminen anonyymisti Whistle Blowing -järjestelmällä

  Yle uutisoi äskettäin Fennovoiman turvallisuusongelmista ja kyseenalaisesta irtisanomistilanteesta, jossa johtaja irtisanottiin käytyään viranomaisen puheilla turvallisuusongelmiin liittyen. Sisäisistä väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksen epäilystä ilmoittaminen asettaa usein ilmiantavan työntekijän puun ja kuoren väliin. Mikäli tällainen asetelma on mahdollinen, eikä ilmoitusta voida...

 • Tehokas digitalisointiprojekti - Kenet osallistaa mukaan?

  Yrityksen liiketoimintaprosessien digitalisointi toteutetaan tyypillisesti projektina, sillä projektimuotoinen työskentely on luonteva tapa viedä asioita eteenpäin. Varsinainen projektin aloittaminen saattaa kuitenkin tuntua hankalalta sen vuoksi, että digitalisointi koetaan yleensä monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi projektiksi, jonka ohelle muille töille ei jää aikaa. Digitalisointiin...

Alfame Systems Oy

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

 • Näin pääset alkuun digitalisoinnissa

  Vaikka digitalisaation tuomia hyötyjä ei tänä päivänä varmasti kukaan kiistäkään, ei digitalisointiin kannata silti rynnätä suunnittelematta. Monesti saatetaan myös pohtia, miten digitalisointi kannattaisi aloittaa ja mitä siinä tulisi ottaa huomioon. Tässä artikkelissa kerrommekin, kuinka digitalisoinnissa pääsee alkuun.

Alfame Systems Oy

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

 • Digitalisaatio kilpailukyvyn kasvattajana - hyödyt liiketoiminnalle

  Digitalisaatio on nykyajan trendi, jota kannattaa pohtia viimeistään siinä vaiheessa, kun kilpailijat menevät oikealta ohitse. Yrityksen prosesseja ei kuitenkaan kannata ryhtyä digitalisoimaan vain siksi, että muutkin tekevät niin, vaan digitalisointia tulee ajatella investointina, jolle tehdään kannattavuuslaskelma. Jos investointi ei maksa itseään takaisin tai saavutetaan vain muutam...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in