Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 months ago

New blog articles detected

 • Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

  Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij de verkoop van een investering, dan is die meerwaarde belastbaar. Uw vennootschap kan er echter voor opteren om die meerwaarde gespreid te laten belasten voor zover...

 • Vruchtgebruik nu anders waarderen?

  Het is een zeer gekende praktijk dat een vennootschap samen met haar bedrijfsleider door middel van een gesplitste aankoop een pand aankoopt. De vennootschap verwerft dan het vruchtgebruik en de bedrijfsleider de blote...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

New blog articles detected

 • Fiscaal co-ouderschap ook voor 18-plussers?

  De regeling omtrent het fiscaal co-ouderschap laat onder bepaalde voorwaarden toe dat gescheiden ouders hun gemeenschappelijk kind ieder als ten laste kunnen opnemen in hun privé-aangifte. Aanvankelijk stopte die fiscale regeling automatisch wanneer...

 • Inkomsten uit de zgn. deeleconomie voortaan belast!

  De programmawet van 1 juli 2016 heeft bepaald dat inkomsten uit diensten van de zgn. deeleconomie voortaan worden belast. De vraag is dan uiteraard over welke inkomsten het dan gaat en hoe die...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 4 months ago

Shall we increase our level of intimacy?

42,084,859 ideas and insights to help you find what’s next.

Log in Sign up

Shall we increase our level of intimacy?

42,084,859 ideas and insights to help you find what’s next

Create Free Account

Already a user?  Log in